דוגמה לשימוש בשירות
EuropeanExchangeRates ws = new EuropeanExchangeRates();
GridView1.DataSource = ws.GetAllCurrencyRate();
GridView1.DataBind();


נתונים על בתי הספר
school.asmx
שערי חליפין (באירופה)
EuropeanExchangeRates.asmx
שערי חליפין (בישראל)
IsraelExchangeRates.asmx
אימות נתונים
Validation.asmx
הפכית מספר לטקסט (עברית)
NumToTextHebrew.asmx
הפכית מספר לטקסט (ערבית)
NumberToTextArabic.asmx
יישובים ותושבים
population.asmx
קידומות הטלפון למדינות העולם
TelephoneCountryCodes.asmx
אלף בית פונטי
PhoneticAlphabet.asmx
צופן מורס
MorsiCode.asmx
מדידות
MetricConversions.asmx
המרת בסיסים
ConvertFromOneBaseToAnother.asmx
טבלת הצבעים
ColorTable.asmx
יומולדת
BirthdateTools.asmx
תעודת זהות
IdTools.asmx
שערי חליפין (בעולם)
WordExchangeRates.asmx
מרחק בין ערים בעולם
DistanceBetweenCitiesInTheWorld.asmx
מרחק בין ערים בעולם
DistanceBetweenCitiesInIsrael.asmx


כל הזכויות שמורות ©