דוגמה לשימוש בשירות
EuropeanExchangeRatesClient ws = new EuropeanExchangeRatesClient('BasicHttpsBinding_IEuropeanExchangeRates');
GridView1.DataSource = ws.GetAllCurrencyRate();
GridView1.DataBind();


נתונים על בתי הספר
Schools.svc
שערי חליפין (באירופה)
EuropeanExchangeRates.svc
שערי חליפין (בישראל)
IsraelExchangeRates.svc
אימות נתונים
Validation.svc
הפכית מספר לטקסט (עברית)
NumToTextHebrew.svc
הפכית מספר לטקסט (ערבית)
NumberToTextArabic.svc
יישובים ותושבים
population.svc
קידומות הטלפון למדינות העולם
TelephoneCountryCodes.svc
אלף בית פונטי
PhoneticAlphabet.svc
צופן מורס
MorsiCode.svc
מדידות
MetricConversions.svc
המרת בסיסים
ConvertFromOneBaseToAnother.svc
טבלת הצבעים
ColorTable.svc
יומולדת
BirthdateTools.svc
תעודת זהות
IdTools.svc
שערי חליפין (בעולם)
WordExchangeRates.svc
מרחק בין ערים בעולם
DistanceBetweenCitiesInTheWorld.svc
מרחק בין ערים בעולם
DistanceBetweenCitiesInIsrael.svc


כל הזכויות שמורות ©